Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 1440 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal på engelska (non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA) mellan parter där en utlämnare av information önskar att en mottagare av information ska kunna göra en utvärdering av något inför ett eventuellt inledande av ett samarbete.

Genom att underteckna sekretessavtalet förbinder sig mottagaren att inte avslöja information eller uppgifter om det som avtalet gäller. Det är därför av vikt att det av avtalet framgår vilken information som omfattas och vad som ska gälla för det fall part bryter mot sekretessavtalet. Ett sekretessavtal innebär dock inte någon förpliktelse att lämna ut eller ta emot information.

Denna mall är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Sekretessavtal ensidigt 2017