Sekretessåtagande - Brev ang utlämnande av information 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett brev om sekretessåtagande angående utlämnande av information.

Eftersom många diskussioner och förhandlingar mellan företag berör känsliga områden som kan påverka företagets ställning ur konkurrenssynpunkt genom att strategier eller tekniker av olika slag avslöjas kan ett sekretessåtagande vara till stor nytta. Ett sekretessåtagande begränsar en eller båda parters användning av information som de får del av under förhandlingen och medför att företagen kan förhandla öppnare och därmed lättare finna punkter där samarbete eller affärer framstår som fördelaktiga för parterna.

Detta sekretessåtagande rör information som en part delar med sig av till den andra parten, och eventuellt dennes arbetstagare, vid diskussion eller förhandling. Avtalet är utförligt och behandlar de områden där problem ofta riskerar att uppstå vid utbyte av information.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn