Scenarioövning säkerhet 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en scenarioövning för ett antal tänkbara scenarier som kan inträffa inom tre krisområden; IT, epidemier samt naturkatastrofer, eller andra områden som bedöms lämpliga att öva på.

Syftet med en scenarioövning är att skapa förståelse för komplexiteten i krisarbetet på företaget och de komplexa frågeställningar som en krisledning ofta måste bedöma. En sådan utgör tidpunkten för när en krisledning ska inkallas.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Schema scenarioövning säkerhet 2017