BV 809 Särskild delgivningsmottagare ABV20150624

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket (BV) hjälper dig att upprätta en anmälan om särskild delgivningsmottagare.

För det fall ingen av bolagets firmatecknare är bosatt i Sverige krävs att styrelsen utser någon som är bosatt i Sverige till att ta emot delgivningar för bolagets räkning. Den utsedda personen får i och med att anmälan registreras en form av fullmakt att för bolagets räkning ta emot delgivningar. Detta innebär att eventuella frister som räknas från att bolaget delgivits börjar löpa från och med att den delgivningsbara personen delges och inte när denne hunnit underrätta bolagets styrelse om delgivningen.

Denna mall består av en blankett om registrering av delgivningsbar person som ska fyllas i och skickas till Bolagetsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn