Sammanställning gåvor socialt ansvarstagande 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sammanställning över de gåvor företaget skänkt till ideella organisationer inom ramen för sitt arbete med socialt ansvarstagande.

CSR, eller företags sociala ansvarstgande, har under senare år ökat i intresse. Socialt ansvarstagande bygger på att alla det vill säga privatpersoner, företag, politiker osv. har ett samhällsansvar.

Denna mall består av en lista där företagets gåvor, till ideella organisation inom ramen för sitt arbete med socialt ansvarstagande, kan sammanställas. Listan har plats för upp till 30 olika gåvor med tidpunkt för gåvan, form för gåvan etc.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2017
Checklista sponsoravtal 2017
Gåvobrev fastighet en givare en mottagare 2017
Gåvobrev lös egendom en givare en mottagare 2017
Policy stöd ideella organisationer 2017
Sponsoravtal 2017