Röstlängd från bolagsstämma 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en röstlängd från bolagsstämman.

Vid röstning på en bolagsstämma ska en röstlängd upprättas enligt 7 kap. 29 § ABL. Röstlängden är en förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare med uppgift om hur många aktier och röster var och en företräder vid bolagsstämman. Röstlängden ska godkännas av bolagsstämman. Röstlängden ska sedan bifogas det protokoll som måste upprättas.

Denna mall består av en tabell där varje aktieägare och dennes innehav av aktier och röster enkelt kan fyllas i.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn