Riktad emission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för riktad emission genom emission av skuldförbindelser förenade med teckningsoptioner i ett publikt avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast menas dock att den är riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget.

Vid kontantemission, som är den vanligaste formen av riktad emission, tillskjuts kapital i utbyte mot aktier i bolaget, detta kan vara ett sätt att få in mer kapital i bolaget men utgör även ett sätt att bredda dess ägarbas. Motsvarande kan också ske genom kontanta lån.

Detta dokument är ett förslag från styrelsen till stämman om att ta upp ett lån genom emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier. Mallen är särskilt anpassad för den aktuella bolagstypen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn