Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 10 § ABL (kvittningsemission).

När ett förslag om emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier ska framläggas vid bolagsstämman och årsredovisningen inte ska behandlas vid denna stämma, ska förslaget bl.a. innehålla en redogörelse från styrelsen angående händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Den revisor som avses ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Vid kvittningsemission ska revisorn i yttrandet lämna upplysningar om emissionsvillkor om kvittningsrätt.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att beakta samtliga regler gällande den kvittningsemission som avses i 15 kap. 10 § ABL för att kunna upprätta revisorsyttrandet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn