Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission i pengar) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för ett revisorsyttrande enligt 13 kap. 42 § ABL - emission i pengar (nyemission).

Styrelsen ska inom sex månader från beslutet om nyemission av aktier anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret. I fråga om publika aktiebolag gäller att ett beslut om nyemission av aktier får registreras endast om det visas upp ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sådant revisorsyttrande som beskrivs ovan.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn