Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2017

Information om mall

Id: 239

Typ: Excel-mall

Omfattning: 69 sidor

Pris: 625 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Resultatbudget
En dokumentmall för Microsoft Excel
Pris 625 kr
Resultatbudget

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt ställa upp en resultatbudget över 2 år. Sista raden i budgetens resultaträkning ger dig budgeterat belopp motsvarande raden årets resultat i en kostnadsslagsindelad årsredovisning enligt FARs schema, d.v.s. budgeten sammanställer budgeterade värden för kontogrupperna 30 t.o.m. 89 enligt BAS.

En resultatbudget är en sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Resultatbudgeten kan ställas upp som en resultatrapport eller som en resultaträkning. Resultaträkningen hämtas från företagets redovisning och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) specificera kostnaderna enligt en av två varianter: kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad resultaträkning. I en kostnadsslagsindelad resultaträkning delas verksamhetens kostnader upp efter kostnadsslag och måste ställas upp på ett förbestämt sätt.

Mallen har 69 sidor (ID #239)

När ska jag använda mallen?

En resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter, kostnader och resultat under en framtida period. Således gör ni en resultatbudget för att få koll på ungefär hur resultatet kommer att se ut framöver.

Vad ska jag tänka på?

Resultatbudgeten är väldigt viktig för ert företag eftersom den visar (på ett ungefär) hur ni kommer att klara er framöver. Normalt görs budgeten för ett år men det är upp till er att bestämma längden på perioden. Det kan vara klokt att göra en ordentlig resultatbudget en gång per år och sedan följa upp den med korrigeringar under årets gång.

Principen för budgeten är i grunden väldigt enkel. Ni tar förmodade intäkter minus förmodade kostnader, och får därigenom fram ett förmodat resultat. Om resultatet är negativt får ni ta er en funderare.

Det är dock klokt att göra en mer ingående budget. Ni har ju olika poster och konton ni vill jämföra med senare utfall, och därför gör ni med fördel en budget där ni delar upp intäkter och kostnader i mindre poster.

Kostnader renderar nästan alltid i fler poster än intäkter. Fundera över vilka kostnader ni har som härrör till försäljning, tillverkning och administration. Använd en BAS-kontoplan som hjälp när ni bestämmer vilka poster som ska ligga under intäkter respektive kostnader.

Om företaget har olika verksamhetsområden eller arbetar i projekt är det bra att ha en resultatbudget för varje del. Detta för att beräkna vilka delar som är lönsamma respektive olönsamma. När ni gjort delbudgetar kan ni sammanställa dem till en budget som visar hela företagets prognos. Använd gärna en färdig budgetmall (som DokuMeras), annars riskerar ni att få felaktiga värden. Dessutom tar det väldigt lång tid att räkna ut resultatet manuellt.

Så beräknar ni intäkter

För att företaget ska överleva måste ni visa upp ett positivt resultat, och om budgeten är välgrundad ser ni direkt vartåt det barkar. Det kan dock vara väldigt svårt att göra en prognos över företagets intäkter, men ju mer information ni har desto lättare blir det. Väg in produktens/tjänstens pris, hur mycket ni planerar att sälja, vilka olika typer av produkter ni erbjuder, hur era kunder ser ut och hur mycket pengar de förväntas avsätta. Fundera också över vilken marknad ni kommer att sälja på och hur försäljning respektive marknadsföring ser ut. Om ni har tidigare års försäljning att utgå ifrån blir det lättare.

Titta också på trender, både när det gäller produkt/tjänst, marknad och ert företag. Har det tillkommit konkurrenter? Är produkten inne eller ute? Har ni tappat i styrka? Som du märker är det svårt att bedöma intäkter, men var alltid noga med att samla all information innan ni gör beräkningarna.

Så beräknar ni kostnader

Det är betydligt enklare att beräkna kostnader. Ni vet exempelvis vad hyran är och hur mycket materialet kostar. Därför blir det också enklare att påverka kostnadsdelen i budgeten. Om ni upptäcker att kostnaderna är högre än intäkterna ser ni över var ni kan skära utan att minska försäljningen.

Periodicitet

Det är svårt att beräkna en viss intäkts eller kostnads totalsumma för ett helt år. Gör det per månad istället! I DokuMeras mall finns rutor för varje månad, och mallen räknar dessutom ut den ackumulerade intäkten eller kostnaden. Anledningen till att räkna per månad är också att man får insikt i när stora intäkts- respektive kostnadsposter ligger. Detta är speciellt viktigt om ert företag har säsongsvariationer.

Tänk på skillnader mellan företagsformer

Resultatbudgeten ser olika ut beroende på vilken företagsform ni har. Den mest framträdande skillnaden är lönen till ägarna. I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ses även ägarnas löner som kostnader. Detta gäller också arbetsgivaravgifterna.

I en enskild firma eller i ett handelsbolag tar inte ägarna ut någon lön, utan vinsten ska täcka deras ersättning och egenavgifter (som tas upp i ägarens personliga deklaration).

Även skatterna beräknas på olika sätt. Aktiebolag och ekonomiska föreningar betalar skatt på företagets vinst. Det gör inte enskilda firmor eller handelsbolag. Här är det istället ägarna som betalar skatt och egenavgifter på sin del av vinsten. Ägarens inkomstskatt har ingenting i företagets resultatbudget att göra.

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft ExcelAktivitetsbidragsbudget 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordEkonomihandbok 2017 1970 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelFasta kostnader 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelLikviditetsbudget direkt metod tvåårig
2017
625 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelLikviditetsprognos 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelPersonalkostnadsbudget tvåårig 2017 625 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelResultatsimulering totalanalys 2017 325 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.