Rekryteringsbudget 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en rekryteringsbudget som utvisar ett totalt belopp och total tid utifrån beräknade kostnader och uppskattad tidsåtgång för upp till 27 olika aktiviteter eller delaktiviteter i rekryteringsprocessen.

En rekryteringsprocess är ofta väldigt kostsam. Genom att upprätta en budget för rekryteringsprocessen får du en överskådlig bild av kostnaderna. Budgeten hjälper dig även att identifiera eventuella poster där kostnaden kan minskas i syfte att spara pengar.

Denna mall består av en rekryteringsbudget som är färdig att fylla i med egen information. Till varje budgetrad finns även möjlighet att kommentera hur belopp och tid räknats fram.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista anställningsavtal 2017
Checklista kravprofil 2017
Checklista rekrytering 2017
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2017
Kravprofil 2017
Personalhandbok 2017
Platsannonsmanus 2017
Tidsåtgång rekrytering 2017