Rehabutredning och rehabplan 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en rehabutredning och rehabplan för att uppfylla ditt rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot arbetstagaren. Det innebär att arbetsgivaren ansvarar för att utreda vilket behov av rehabilitering som föreligger. Arbetsgivaren ansvarar även för att rehabiliteringsåtgärderna genomförs.

Denna mall från DokuMera är till för att vara ett stöd i arbetet med att göra en rehabutredning och en rehabplan, samt att vara en del i dokumentationen av en medarbetares sjukperiod.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista rehabilitering 2017
Informationsblad rehabilitering 2017
Personalhandbok 2017
Rehabdokumentation 2017
Rehabiliteringspolicy 2017