Rehabiliteringspolicy 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en rehabiliteringspolicy för ditt företag.

En arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvarig för att genomföra anpassning och rehabilitering av en anställd i den mån det kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Den långsiktiga inställningen bör vara att den anställda ska kunna fortsätta arbeta inom företaget för att rehabiliteringen ska vara meningsfull. Det handlar alltså om att finna lösningar på hälsoproblem som kan uppstå hos anställda.

En rehabiliteringspolicy beskriver företagets syn på rehabilitering och anger ramarna för hur rehabilitering av en anställd är tänkt att genomföras, dels i enlighet med lagen, dels för bästa tänkbara resultat givet företagets förutsättningar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Friskvårdspolicy 2017
Hälsodeklaration 2017
Policy mot trakasserier 2017
Sjukdomspolicy 2017