Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en redogörelse, som ska undertecknas av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades i ett privat aktiebolag.

Enligt 6 kap. 1 § årsredovisningslagen måste ett aktiebolag i förvaltningsberättelsen bland annat ta upp sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget och som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut men som inte har kommit med i årsredovisningen. Redogörelsen måste lämnas inför vissa bolagsstämmoärenden t.ex. när beslut ska fattas om utgivande av konvertibler, teckningsoptioner, minskning av aktiekapital eller ökning av aktiekapital genom nyemission. Längst ned i dokumentet ska bolagets revisor teckna på revisors yttrande över redogörelsen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn