Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2017

Format: Excel-mall (16 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid skyddsrond avseende fysisk arbetsmiljö på ditt företag.

Skyddsrondprotokollet fungerar även som instruktion eftersom arbetsgången är att utsedd skyddskontrollant arbetar enligt vad som tagits upp i protokollsunderlaget. Utsedd arbetsmiljöansvarig i företaget kan sedan få in ett protokoll efter varje skyddsrond som ger en överblick över vilka brister som finns i arbetsmiljöskyddet, så att denne kan upprätta en åtgärdsplan för att avhjälpa brister.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2017
Checklista bildskärmsarbete 2017
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2017
Delegeringshandling arbetsmiljö 2017
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2017
Personalhandbok 2017
Riskbedömning företag 2017