Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån.

Ett vinstandelslån eller vinstandelsbevis är en form av skuldebrev där räntan helt eller delvis beror på företagets vinst eller utdelning.Ett annat namn för vinstandelslån är lånedebentures.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett bolag och utgörs av aktieägarna. Den sammanträder minst en gång om året, men kan även utlysa extra bolagsstämma utöver den ordinarie årsstämman. Vid bolagsstämma skall alltid föras protokoll oavsett om den är ordinarie eller extra.

Denna mall, som DokuMera har tagit fram, kan användas som ett stöd vid upprättande av protokoll vid extra bolagsstämma där bolagsstämman ska fatta beslut angående vinstandelslån.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn