Protokoll brandskyddskontroll 2017

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid kontroll av brandskyddet på ditt företag.

Brandskyddskontrollprotokollet fungerar även som instruktion eftersom arbetsgången är att utsedd brandskyddskontrollant arbetar enligt vad som tagits upp i protokollsunderlaget. Utsedd branskyddsansvarig i företaget kan sedan få in ett protokoll efter varje kontrolltillfälle som ger en överblick över vilka brister som finns i brandskyddsutrustningen, så att denne kan upprätta en åtgärdsplan för att avhjälpa brister.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2017
Brandskyddspolicy 2017
Brandskyddsregler 2017
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2017
Förteckning brandskyddsutrustning 2017
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2017
Instruktion brandskyddskontroll 2017
Instruktion vid brandlarm 2017
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2017
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2017