Protokoll beslut om övertagande av firma 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll där beslut om att aktiebolaget ska överta en enskild firma ska fattas.

Styrelsen i ett aktiebolag är skyldig att föra protokoll under sina sammanträden. Styrelsens beslut ska antecknas i protokollet. Detta stadgas i 8 kap. 24 § aktiebolagslagen. Eventuella ledamöter som är emot ett beslut som fattas har rätt att få detta nedtecknat i protokollet.

Denna mall består av ett protokoll som enkelt kan kompletteras med egna uppgifter. Detta protokoll är utformat för att mallarna Överlåtelseavtal EF till AB (4419), Förteckning över verksamhetens tillgångar, skulder och obeskattade reserver (4422) samt Skuldebrev övertagande av firma (4421) ska användas som bilagor till protokollet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn