Personuppgiftsbiträdesavtal 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsansvarig är den som har ansvaret för att handha de personuppgifter som ett företag har samlade i ett led i sin verksamhet. Personuppgiftsbiträdet är alltid en extern juridisk eller fysisk person utanför den personuppgiftsansvariges organisation och kan vara en servicebyrå som behandlar personuppgifter på uppdrag av ett aktiebolag eller en myndighet.

Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt riktlinjer från den personuppgiftsansvarige. Biträdet har därför inte möjlighet att själv bestämma för vilka ändamål personuppgifterna ska användas.

Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, ställer krav på att ett skriftligt avtal ska upprättas när personuppgiftsbiträden skall behandla personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Mallen som DokuMera har tagit fram låter er enkelt upprätta detta avtal i enlighet med lagen.

Det är viktigt att observera att personuppgiftsansvaret inte kan överlåtas. Ansvaret gentemot de registrerade förblir således alltid hos den personuppgiftsansvarige.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista PUL 2017