Personalregister 2017

Format: Excel-mall (6 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett personalregister över de anställda i företaget. Med ett personalregister får du en god överblick över de anställda vad gäller exempelvis kontaktinformation, anställningsdatum och befattning.

I DokuMeras personalregister finns även möjlighet att fylla i uppgifter om de anställdas fackliga anslutning och i så fall till vilket fackförbund. Detta kan vara viktigt för dig som arbetsgivare eller arbetsgivarrepresentant att känna till, särskilt om företaget inte är bundet till något kollektivavtal, för att kunna uppfylla din informationsskyldighet och förhandlingsskyldighet enligt MBL.

Personalregistret är en lista som kan komma till användning i företaget för olika behov och kan också kompletteras med anhöriglista medarbetare (id 1941) om det finns ett behov av att komma i kontakt med en anhörig vid sjukdom eller olycka.

Du väljer själv om du vill upprätta en lista för hela företaget eller om du vill göra det avdelningsvis.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ekonomihandbok 2017