Pantavtal (Detaljerat) - Patent 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta detaljerat pantavtal angående patent.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, som är gäldenären. Är den lös egendom skall den förvaras hos panthavaren, som oftast är borgenären.

Detta pantavtal är avsett att reglera pant i patent. Ett företag har alltså lånat pengar av ett annat företag och betalar i utbyte mot detta ränta under lånetiden och har dessutom lämnat över ett patent till långivaren som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte skulle klara av att betala lånet har panthavaren, eller långivaren, rätt att sälja panten.

Avtalet är utförligt och reglerar bland annat handhavande av panten, minskning av pantens värde, andrahandspantsättning, etc.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn