Pantavtal (Detaljerat) - Företagsinteckning 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta detaljerat pantavtal angående företagsinteckning.

Företagsinteckning är en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kan användas som säkerhet för krediter. Företagsinteckningen sker genom pantavtalet.

Vid pant måste den pantsatta egendomen förvaras av panthavaren för att avtalet skall anses vara giltigt. Det är därför viktigt att i avtalet reglera panthavarens skyldigheter gällande vården av egendomen. Vidare bör flera andra frågor regleras såsom regler för återbetalning och återlämnande av pant samt forum för tvist.

Mallen som DokuMera har utarbetat tillåter er att snabbt och enkelt upprätta ett pantavtal som tar hänsyn till dessa viktiga punkter.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn