Pantavtal (Detaljerat) - Fordringar 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående fordringar.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, som är gäldenären, men ska förvaras hos panthavaren, oftast borgenären.

Detta pantavtal är avsett för pant av fordringar. Ett företag har alltså lånat pengar av ett annat företag och betalar i utbyte mot detta ränta under lånetiden och har dessutom lämnat över en del fordringar till långivaren som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte skulle klara av att betala lånet har panthavaren, eller långivaren, rätt att sälja fordringarna för att få tillbaka pengarna.

Avtalet är utförligt och reglerar bland annat handhavande av panten, minskning av pantens värde, andrahandspantsättning, etc.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn