Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut Engelsk 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en påkallelseskrift på engelska enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfaranden.

Ett skiljeförfarande (privat rättskipning vid sidan av domstolsväsendet med advokater eller domare som skiljemän) inleds genom att käranden skickar en påkallelseskrift till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Tillsammans med påkallelseskriften ska en registreringsavgift betalas. Påkallelseskriften ska innehålla

- uppgift om parternas och deras ombuds namn, adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser, - en sammanfattande redogörelse för tvisten, - preliminär uppgift om kärandens yrkanden, - kopia av eller redogörelse för innehållet i det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar, - eventuella synpunkter i fråga om antalet skiljemän och skiljeförfarandets säte samt - i förekommande fall, namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress avseende skiljeman som utsetts av käranden.

Denna mall är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn