Överlåtelseavtal EF till AB 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett överlåtelseavtal mellan en enskild firma och ett aktiebolag. Denna mall ska användas när du vill ombilda en enskild firma till aktiebolag.

En överlåtelse av verksamheten i en enskild firma till ett aktiebolag innebär att bolaget ombildas till ett aktiebolag (AB). Verksamheten ska efter ombildningen bedrivas enligt aktiebolagslagsrättsliga regler. För att ett aktiebolag ska kunna förvärva en verksamhet måste bolagsstämman ta ett beslut om att verksamheten ska förvärvas.

Denna mall består av ett överlåtelseavtal av en verksamhet som ska överlåtas från en enskild firma till ett aktiebolag, det vill säga verksamheten ombildas till ett aktiebolag. Överlåtelseavtalet behandlar punkter som garantier, köpeskilling och övertagande av lokaler m.m. Använd även DokuMeras dokument Förteckning över verksamhetens tillgångar och skulder (4422) som bilaga 1 samt Skuldebrev övertagande av firma (4421) som bilaga 2 till detta dokument.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn