Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från besittningsskydd (beroende av hyresnämndens tillstånd).

Normalt sett gäller besittningsskydd då en person hyr bostadslägenhet. Besittningsskydd innebär att hyresgästen får bo kvar så länge hon vill, om hon inte mister hyresrätten. Hyresrätten kan mistas genom att hyran inte betalas eller genom att hyresgästen missköter sig grovt, vanvårdar lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan hyresvärdens tillstånd.

Överenskommelsen om att besittningsskydd inte skall finnas innebär således att hyresvärden har rätt att, enligt i hyresavtalet stadgade tidsramar, säga upp hyresgästen för avflyttning utan att hyresgästen skall vara berättigad till vare sig förlängning eller rätt till uppskov med avflyttningen.

Detta avtal måste godkännas av hyresnämnden.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn