Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Galleri av mallar och expertsvar

Nedan kan du se ett axplock av förstasidor från några av de populäraste Dokumeramallarna, gjorda för Microsoft Word eller Microsoft Excel. Dokumeramallar är robusta och enkla att fylla i. Färgerna visar dig vad du bör ta ställning till och eventuellt ändra.
 

Aktieägaravtal

DokuMeras mall hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal, ofta även kallat konsortialavtal eller kompanjonavtal, mellan ägarna i ett aktiebolag, för att reglera mer i detalj hur verksamheten skall bedrivas och vilka rättigheter och skyldigheter ägarna har gentemot varandra. (11 sidor)
Anställningsavtal

DokuMeras mallar gör att du enkelt kan utforma anställningsavtal för allt från feriearbetare till VD.

 

Checklista utvecklingssamtal

DokuMeras checklista för utvecklingssamtal hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda sig inför utvecklingssamtal med medarbetare. (3 sidor)
Konkurrensöverenskommelse

Medarbetarnas kunskap och deras relationer till kunder och 
leverantörer är i många företag en avgörande framgångsfaktor. 
Därav följer att företaget i möjligaste mån bör säkerställa 
att denna framgångsfaktor inte vänds mot företaget, 
i form av konkurrerande f.d. anställda. DokuMeras konkurrensöverenskommelse ger dig snabb hjälp 
på vägen med formuleringarna. (2 sidor)

 

Sekretessförbindelse

DokuMeras mall hjälper dig att upprätta en sekretessförbindelse för en anställd i ett företag som bilaga till ett anställningsavtal. (3 sidor)
Uppdragsavtal

Fler och fler arbetsuppgifter utförs av andra än anställda. Då finns det inte heller några arbetsrättsliga regler för parterna att förlita sig på. DokuMeras uppdragsavtal gör att avtalsskrivandet går smidigt. (8 sidor)

 

Utvecklingssamtal

DokuMeras mall hjälper dig som chef med ett samtals- och anteckningsunderlag för ett utvecklingssamtal under 2005 med en medarbetare. Samtalstypen går också under benämningen medarbetarsamtal eller planeringssamtal. Utvecklingssamtalet är uppdelat i distinkta delar och för varje del får du hjälp med möjliga frågeställningar samt kortfattad information om vad du som chef bör tänka på kring just den delen av samtalet. (5 sidor)
Arbetsgivarintyg

DokuMeras mall hjälper dig att fylla i ett arbetsgivarintyg enligt Arbetsmarknadsstyrelsens fastställda blankett. Du får också hjälp med beräkningen av det totala antalet timmar som den anställde arbetat. (2 sidor)

 

Faktura

DokuMeras kundfakturaset hjälper dig att enkelt utforma upp till 25 stycken överskådliga och begripliga kundfakturor, utan leveransdetaljer, från företaget. Du fyller endast en gång i basuppgifter om företaget vilka sedan följer med på alla kundfakturor. (26 sidor)
Offert

DokuMeras offertmall hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig offert, med leveransdetaljer, från företaget. Offerten finns med plats för 5 eller 10 artikelrader. (1 sida)

 

Tidrapport

DokuMeras tidrapport för alla månader hjälper dig att ställa upp tidredovisning för varje månad under 2005. Tidrapporten summerar för varje dag i månaden upp till nio olika tidtyper, varav tre är egendefinierade och kan alltså för mindre behov användas för fördelning på andra objekt. Tidrapporten använder för varje månad även ett arbetstidsmått och anger hela tiden differens mellan rapporterad tid och angivet arbetstidsmått. Tiden anges i timmar med upp till två decimalers noggrannhet. Det finns även en sammanställning över de rapporterade månadernas arbetade tid och differens mot arbetstidsmått. (16 sidor)
Nedan kan du se ett axplock av förstasidor från några av DokuMeras Expertsvar.
 

Anställning

Måste en arbetstagare få anställningsbekräftelse eller anställningsbevis?
ISO 9004

Vad är ISO 9004?

 

Sjukskrivning

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren när en anställd varit sjukskriven i över sex veckor?
Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.