Ordlista krishantering 2017

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta dig in i den vokabulär som används inom området krishantering och förklarar bland annat de olika krisinterventionstekniker som används internationellt.

Enligt arbetsmiljöverkets regelverk skall alla arbetsplatser ha beredskap och utarbetade rutiner för krishantering. Oavsett storlek.

Krisberedskapens syfte är att förebygga sjukfrånvaro genom att minska det personliga lidandet vid en kris.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal deltagare krisstödsorganisation 2017
Checklista debriefing traumatisk incident 2017
Checklista defusing traumatisk incident 2017
Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2017