Absorptionsprincipen

Ordförklaring

Straffrättslig princip som innebär att ett lindrigare brott absorberas, dvs. upptas, I detta fall av en annan gärning om ett hårdare straff samtidigt utdöms för denna andra brottsliga handling.

Kategorier

Straff

Underkategorier

Konsumtion av brott

X

Får vi be om ditt svar på en kort fråga?

I ditt arbete, hur tror du att du enklast får till ett dokument som du behöver i en viss situation?

1. Med en färdig dokumentmall (Word, Excel, PDF) i vilken jag enkelt lägger till och anpassar innehållet till min situation.
2. Med ett särskilt program i vilket jag med hjälp av fördefinierade frågor och svarsformulär stegvis bygger ihop ett passande dokument.
3. Jag är här som privatperson, så det är inte aktuellt för mig.