Option att sälja aktier 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett optionsavtal gällande försäljning av aktier.

En säljoption ger innehavaren rätt att sälja aktier till ett på förhand bestämt pris vid en bestämd tidpunkt eller under en bestämd tidsperiod. Utfärdaren av säljoptionen är alltså skyldig att sälja aktierna om innehavaren önskar utnyttja optionen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Option att köpa aktier 2017