BV 833 Okända borgenärer kallelseV20130916

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket (BV) hjälper dig att upprätta en ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation av ett aktiebolag.

En borgenär är en fordringsägare, dvs. någon som har en fordran på någon annan. Gäldenär kallas den som borgenären har sin fordran mot. När ett bolag träder i likvidation ska bolaget ansöka om kallelse på okända borgenärer. En kallelse kungörs sedan i Post- och Inrikes tidningar. De borgenärer som inte anmäler sin fordran inom sex månader från kungörelsen och som inte sedan tidigare är upptagna i förteckningen över bolagets borgenärer går miste om att kunna göra sin fordran gällande. Detta gäller dock inte borgenärer som har panträtt eller retentionsrätt i säkerhet för fordran.

Denna mall består av en blankett gällande ansökan om kallelse på okända borgenärer som ska fyllas i och skickas till Bolagsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn