Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig offert, med leveransdetaljer, från företaget. I denna offert finns plats för 5 artikelrader.

Offert kan även kallas anbud och kan vara både skriftligt, muntligt eller framgå av ett konkludent handlande (då man genom sitt handlande visar att man vill ingå ett avtal). Ett anbud kan bestå av ett försäljningsanbud/offert eller ett inköpsanbud. En offert blir bindande för anbudsgivaren då det når fram till mottagaren. Mottagaren blir bunden först då han lämnat ett antagande svar på anbudet (accept).

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Offert för redovisningstjänster 2017
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2017
Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2017
Offert tjänst 2017