Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 730 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig offert (eng. Quotation) på engelska, med leveransdetaljer, från företaget. I offerten finns plats för 10 artikelrader.

Generellt sett finns inga regler för hur en offert ska vara utformad. Däremot innebär den ett erbjudande och åtagande från säljarens sida.

En tydlig och professionellt formulerad offert främjar företagets försäljning och där är helhetsintrycket viktigt. Samtidigt bör offerten genom sin tydlighet förebygga missförstånd mellan säljare och kund. Detaljer i en offert som därvid måste beaktas är till exempel specifikation av varan eller tjänsten (bör vara precis men inte för detaljerad), pris och leveransvillkor. Med detta i åtanke har DokuMera utarbetat en mall som på ett smidigt sätt låter er skapa offerter som passar många olika ändamål.

Dokumentmallen är upprättad i enlighet med gällande svensk rätt och handelsbruk.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2017
Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2017
Offert tjänst 2017