En god investering för framtiden är en väl genomförd introduktion för de nyanställda
DokuMera

Ge dina nyanställda de bästa förutsättningarna genom en bra introduktion
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs…”, skriver Arbetsmiljölagen.

Introduktionen går ut på att den anställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen men också att denne successivt ska introduceras i arbetsuppgifterna.

Använd våra mallar för introduktion av nyanställda och ge de en bra start på nya arbetsplatsen. Ta även hjälp utav vår Personalhandbok som är ett viktigt verktyg i personalarbetet.

Veckans expertsvar
Vet du vilka skyldigheter arbetsgivaren har mot en nyanställd? Läs om det i Veckans expertsvar.

Tips och trix
Du vet väl om att vi har en nöjd-kund-garanti? Läs mer om detta under Tips och trix.
För personlig service,
ring 08-450 44 80

Gå direkt till

Veckans mallar

Veckans expertsvar

Spara tid och pengar

Tips och trix

Veckans mallar

Checklista introduktion nyanställd
Nya medarbetare måste alltid introduceras i sitt nya arbete då Arbetsmiljölagen stadgar att ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs.” Dessutom underlättar ordentligt genomförda introduktioner övergången till ett nytt arbete och en ny miljö för den nya medarbetaren samt skapar förutsättningar för kontinuitet i arbetsuppgifterna.

Denna checklista hjälper dig som personalansvarig med bl.a. tidsplan, ansvarsfördelning och uppföljning av introduktionen.
Läs mer »

Introduktionsprogram nyanställd
Du som är personalansvarig har bra användning av denna mall för att skapa ett introduktionsprogram för en medarbetare i företaget att användas i samband med medarbetares nyanställning, omplacering till nya arbetsuppgifter, befordran, återkomst från längre tids frånvaro exempelvis vid sjukdom, barnledighet eller studier samt vid praktiktjänstgöring. Ordentligt genomförda introduktioner underlättar övergången till ett nytt arbete och en ny miljö samt skapar förutsättningar för kontinuitet i arbetsuppgifterna.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av aktiviteter i fyra olika faser av introduktionsprogrammet, där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt om aktiviteten är klar.

Dokumeramallen ger dig även möjlighet att skapa ett separat introduktionsprogram över aktiviteter som den nya medarbetaren ska deltaga i den första veckan på arbetet, och är tänkt att skrivas ut och ges till medarbetaren antingen innan eller på själva tillträdesdagen.
Läs mer »

Personalinformation nyanställd
Formulera dig när du ska introducera en nyanställd medarbetare för företagets övriga medarbetare i ett introduktionsbrev.

Detta dokument är ett PM som hjälper dig att formulera ett introduktionsbrev angående en ny medarbetare och underlättar därmed dennes/dennas integrering i företaget. Introduktionsbrevet är tänkt att skickas ut till företagets nuvarande medarbetare för att de ska känna till att en ny anställd kommer att börja inom en viss framtid.
Läs mer »

Personalhandboken
Personalhandboken är ett viktigt HR-verktyg som bör finnas i alla verksamheter - stora som små, och är också en handbok om företaget för de anställda. Personalhandboken är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, policys, arbetssätt och vad som gäller vid bland annat semester, ledighet, arbetstider och löner.

I alla företag finns regler och riktlinjer som ska följas – både formella och informella. Syftet med en personalhandbok är att den ska fungera som ett uppslagsverk där det är lätt att hitta svar på eller få en orientering om olika personalfrågor. Här samlar du gällande lagar, avtal, policys, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag.

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med att skapa en ny eller förbättra en befintlig personalhandbok och är ett viktigt verktyg i personalarbetet. Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla
Läs mer »

Veckans mallar

Checklista introduktion nyanställd »

Introduktionsprogram nyanställd »

Personalinformation nyanställd »

Personalhandboken »

Fler mallar »

Veckans expertsvar

Vilka skyldigheter har arbetgivaren mot en nyanställd?
När en nyanställd ska börja arbeta måste denne enlig lag introduceras och få en god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet ska bedrivas...

Klicka här för att få tillgång till hela svaret »

Spara tid och pengar

Du vet väl att du har möjlighet att få tillgång till alla mallar du som företagare, arbetsgivare eller arbetstagare behöver - dygnet runt, 7 dagar i veckan?

Med Företagspaketet slipper du själv ta fram dokument och mallar. Internettjänsten ger dig tillgång till fler än 1500 dokumentmallar inom allt från affärsjuridik till HR.

"Att känna en trygghet i att det alltid finns något, som ett slags bibliotek av mallar att leta i. Det skapar lugn på något sätt.”

Fredrik Forsgren, Telehantering i Stockholm AB

Jag vill bli uppringd för en kostnadsfri presentation av Företagspaketet »

Företagspaketet

Vad är Företagspaketet?

Vilka behov tillgodoser Företagspaketet?

Vad tycker kunderna om Företagspaketet?

Vad innehåller Företagspaketet?

Tips och trix

Du vet väl att DokuMera erbjuder en Nöjd-Kund-Garanti som innebär att du kan returnera den eller de mallar du köpt inom 24 timmar efter genomfört köp?

Kontakta oss för att få köpet upphävt efter att du förbundit dig att radera mallen från din hårddisk.

Nöjd-kund-garantin avser köp av enstaka mallar. Vid köp av Företagspaketet önskar vi ge dig en sådan fullständig genomgång av innehållet i våra demonstrationssamtal via telefon att du inte behöver känna att du köper "grisen i säcken".

DokuMera AB, Strindbergsgatan 32, 115 31 Stockholm, tel. 08-450 44 80