Miljöredovisning 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en miljöredovisning.

En miljöredovisning är en dokumentation av företagets miljöutredning. Idag är det vanligt att bifoga miljöredovisningen till årsredovisningen. Detta är ett sätt att kommunicera till omvärlden hur företaget arbetar för en bättre miljö. De olika områdena som har undersökts motsvaras av de miljömål som finns formulerade i företagets miljöpolicy.

Många företag ställer idag krav på sina samarbetspartners att de ska verka för en bättre miljö. Vid upphandlingar är det vanligt att begära dokumentation på hur företaget arbetar med miljöfrågor.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista miljöutredning 2017
Miljöhandlingsplan 2017
Miljöpolicy 2017