Miljöpolicy 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper er att upprätta en miljöpolicy.

Att ha en välutvecklad miljöpolicy är idag ett konstruktivt sätt att konkurrera med andra företag. En miljöpolicy fastställer företagets grundläggande syn inom miljöns område i vid bemärkelse. Den omfattar därför den omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, människa och samspelet mellan dessa.

Genom att ha en detaljerad miljöpolicy visar företaget på ett seriöst engagemang i fråga om miljö och underlättar samtidigt för de anställda att efterleva företagets målsättningar. Miljöpolicyn bör även innehålla riktlinjer för hur miljötänkandet inom ska fortsätta utvecklas.

Mallen låter er enkelt upprätta och anpassa en miljöpolicy till ert företags behov och sparar er mycket tid.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2017
Checklista certifiering ISO9001 2017
Checklista miljöutredning 2017
Kvalitetspolicy 2017
Miljöhandlingsplan 2017
Miljöpolicy Engelsk 2017
Miljöredovisning 2017
Personalhandbok 2017