Miljöhandlingsplan 2017

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en miljöhandlingsplan utifrån den miljöutredning som gjorts.

Ett välstrukturerat och väl bedrivet miljöarbete är ett konstruktivt sätt att konkurrera med andra företag. Miljöhandlingsplanen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att bolaget ska efterleva de riktlinjer som bolaget stadgat i sin miljöpolicy. De olika områden behandlas i miljöhandlingsplanen ska motsvaras av de miljömål som finns formulerade i bolagets miljöpolicy. Miljöhandlingsplanen behandlar punkter som t.ex. avfall och sortering, utsläpp av koldioxid, löpande miljöarbete, och klimatpåverkan. Genom att arbeta efter en miljöhandlingsplan och hela tiden förbättra verksamheten ur miljösynpunkt visar bolaget ett seriöst engagemang i miljöfrågor. Miljöhandlingsplanen underlättar även för medarbetare att förstå hur de ska agera för att bolaget ska efterleva sin miljöpolicy.

Denna mall består av en miljöhandlingsplan som enkelt kan kompletteras med egna uppgifter utifrån bolagets verksamhet och miljöpolicy.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2017
Checklista miljöutredning 2017
Kvalitetspolicy 2017
Miljöpolicy 2017
Miljöpolicy Engelsk 2017
Miljöredovisning 2017
Personalhandbok 2017