Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta meddelande till socialnämnd.

Enligt Jordabalken har en hyresvärd rätt att säga upp en hyresgäst som har underlåtit att betala hyra längre än en vecka efter hyrans förfallodag (JB 12:42 p 1 eller 2).

Om hyresvärden önskar säga upp hyresgästen måste han underrätta socialnämnden om detta (JB 12:44).

DokuMera har tagit fram en mall för att hyresvärden enkelt ska kunna upprätta en sådan underrättelse till socialnämnden som säkerställer att all nödvändig information kommer med för att kunna anses vara en formenlig underrättelse.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn