Mässbudget 2017

Format: Excel-mall (2 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en mässaktivitetsbudget som utvisar ett totalt belopp utifrån beräknade utgifter och inkomster för upp till 18 olika aktiviteter eller delaktiviteter.

Till varje budgetrad finns också möjlighet att kommentera hur de ingående beloppen räknats fram.

Ett mässdeltande ger på kort tid många kundbesök till en förhållandevis låg kostnad, men en budget är ändå viktig för att kunna hålla koll på kostnaderna och utvärdera resultatet.

Mässbudgeten kan indelas i bl.a.

kostnaden för monterytan.

personalomkostnader såsom utbildning, resor, hotell, traktamente.

reklamkostnader.

marknadsföringskostnader inför mässan som t.ex. annonsering, utskick av inbjudningar, reklammateriel m.m.

tansportkostnader och försäkringar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista kostnadskontroll mässa 2017
Checklista mässdeltagande 2017
Checklista mässmonterarbete 2017
Mässchema 2017
Mässplan 2017