Marknadsföringsbudget tvåårig 2017

Format: Excel-mall (9 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt ställa upp en marknadsföringsbudget över 2 år.

En marknadföringsbudget är en prognos över framtida kostnader för marknadsföringsåtgärder. Budgeten hjälper dig hålla koll på kostnader och kontrollera att avsatta medel för marknadsföring inte överskrids. Sista raden i budgeten ger dig budgeterat belopp för kostnader motsvarande kontogrupp 59, Reklam och PR, enligt BAS.

I detta dokument finns kostnadsposter rörande t.ex. annonsering, utställningar och mässor, marknadsundersökningar m.m. Dokumentet innehåller även en instruktion som beskriver hur du ska fylla i dokumentet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2017
Köpbeteenden per målgrupp 2017
Produkt- marknadsmatris 2017
Produktegenskapsjämförelse 2017
Produkter och priser 2017