Löpande skuldebrev för förlagslån 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta löpande skuldebrev för förlagslån.

Ett förlagsbevis är ett förmånsrättsligt skuldebrev gällande räntebärande lån som givits utan säkerhet av ett företag till t.ex. en bank eller ett annat företag. Lånet som denna typ av skuldebrev baseras på kallas förlagslån. Att skuldebrevet är löpande innebär att det kan överlåtas till andra fysiska eller juridiska personer.

Förlagslånet kan tjäna som ett alternativ till nyemission a aktier och har ofta en högre ränta då de ofta anses vara behäftade med större risk.

Mallen som DokuMera har utarbetat är klart och tydligt formulerad och låter er enkelt och snabbt skapa detta löpande skuldebrev som passar de allra flesta eventualite

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn