Löpande skuldebrev borgen 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med ett borgensåtagande.

Löpande skuldebrev kan överlåtas, dvs säljas eller ges bort. Det finns två typer av skuldebrev. Innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Mallen avser ett orderskuldebrev och är ställt till en given person eller order och överlåts genom att personen genom att skriva på skuldbrevet att denne överlåter det till annan.

Borgen innebär att någon går i god som för egen skuld om gäldenären skulle förlora möjligheten att betal

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn