Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett löpande skuldebrev, ofta även kallat revers eller lånehandling, med en amorteringsplan, ett borgensåtagande och ett pantavtal.

Ett löpande skuldebrev är en värdehandling som kan överlåtas. Det löpande skuldebrev eller lånehandling som DokuMeras mall avser ger innehavaren rätt till amorteringarna enligt den i skuldebrevet fastställda amorteringsplanen och är försett med säkerhet dels genom borgensmannen, dels genom panten.

Mallen är vidare tydligt formulerad och välstrukturerad och bidrar därmed till att förebygga att tvist uppstår om skuldebrevets giltighet eller innebörd uppstår. På så vis garderas skuldebrevets status som överlåtbar värdehandling.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn