Lönepolicy 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en lönepolicy för ditt företag. Lönepolicyn ger dig förslag på formulering av företagets syn och ställningstagande för hur lönesättningen ska fungera i företaget.

En lönepolicy klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lön genom att tydliggöra principer och kriterier för lönesättning. En framgångsrik lönepolicy stimulerar arbetstagare till goda arbetsinsatser och möjliggör för företag att rekrytera och behålla goda medarbetare. Lönepolicyn ska dessutom vara väl förankrad och känd bland alla anställda.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2017
Checklista lönesamtal 2017
Checklista lönesättning 2017
Inbjudan lönesamtal 2017
Lönerevisionsunderlag 2017
Medarbetar- och lönekriterier 2017
Personalhandbok 2017
Samtalsunderlag lönesamtal 2017