BV 803 Likvidatorsersättning utöver fast ersättningV20130916

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket (BV) hjälper dig att upprätta en ansökan om att få ersättning utöver fast ersättning för uppdrag som likvidator. Mallen ska enbart användas när likvidatorn inte kan få ersättning ur bolagets tillgångar.

En likvidator har rätt till ersättning för sitt arbete och ska i regel få sin ersättning betald ur bolagets tillgångar. Räcker inte bolagets tillgångar kan likvidatorn ansöka om ersättning för uppdrag som likvidator hos bolagsverket. Om likvidatorn har utsetts av tingsrätten ska ersättning i stället betalas ut av tingsrätten. Den fasta ersättningen är normalt begränsad till ett högsta belopp. Om likvidatorn vill ha ersättning för mer än 10 timmars arbete och eventuella utlägg ska denna mall användas. Likvidatorn måste kunna redovisa och motivera det arbete som har lagts ner utöver 10 timmar. Ansökan om ersättning ska skickas in efter att edgångssammanträde i konkursen har hållits.

Denna mall består av en blankett om likvidatorsersättning som ska fyllas i och skickas in till Bolagsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn