Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta låneavtal med rörlig statslåneräntan och med säkerhet.

Låneavtalet avser ett lån mellan företag och reglerar utförligt villkoren för lånet mellan parterna inklusive rätt att ta del av låntagarens resultat- och balansräkning, förtida uppsägning, etc. Mallen kan enkelt fyllas i och användas eller modifieras med vissa villkor som passar ert företag bättre.

Statslåneräntan motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån och används som måttstock för marknadsräntan. I detta fall definieras lånets ränta som statslåneräntan plus ett antal procentenheter.

Lånet i avtalet är avsett att vara anknutet till en säkerhet, ofta pant, vilken ska beskrivas i en bilaga till låneavtalet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn