Låneavtal - Rörlig ränta, referensränta 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett låneavtal med rörlig referensränta och med säkerhet.

Vid undertecknandet av ett låneavtal är det viktigt att noga studera avtalets lånevillkor. Se noggrant över t.ex. lånekostnader, återbetalningsplan och amorterings- och uppsägningsvillkor. Låneavtalet innebär även andra skyldigheter, t.ex. att underrätta långivaren om förändringar i ekonomin. Dokumentet innehåller bl.a. klausuler gällande återbetalning, dröjsmålsränta, förtida uppsägning etc.

Räntan i låneavtalet är avsett att bestämmas av den av Riksbanken fastställda referensräntan plus ett visst antal procentenheter. Låneavtalet innehåller även möjlighet att avtala om att viss säkerhet ska ställas för lånet. Givetvis går det även att göra tillägg i avtalet efter behov.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn