Kvalitetshandbok 2017

Format: Word-mall (19 sidor)
Pris: 870 kr

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor.

I denna kvalitetshandbok från DokuMera ges förklaringar till, och exempel på, hur kvalitetsarbete inom ditt företag kan genomföras. Syftet med kvalitetsarbetet är framför allt att olika aktörer kopplade till företaget ska bli ännu mer nöjda med företaget. Målet är att kunderna ska bli mer nöjda med företagets produkter och tjänster samt att medarbetare, lagstiftare och andra externa aktörer ska bli mer nöjda med företaget och dess verksamhet.

Informationen är skriven inom parentes () och är till för dig som upprättar kvalitetshandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av kvalitetshandboken.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag.

Dokumenten som det hänvisas till kan användas antingen i sin helhet som bilagor till kvalitetshandboken eller införlivas som löpande text i densamma. Eller också använder du dokumenten som inspiration till egna texter.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn