1682 Kortfristiga lånefordringar 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga lånefordringar.

Kortfristiga lånefordringar är fordringar som förfaller inom ett år. I redovisningen skiljer man mellan dessa och långfristiga lånefordringar. Kortfristiga lånefordringar är vanligtvis leverantörsfordringar och liknade, medan de långfristiga lånefordringarna vanligtvis består av utlånade medel. Anledning till att man skiljer på de kortfristiga fordringarna och de långfristiga fordringarna är för att dessa påverkar företagets likviditet och soliditet på olika sätt.

Denna mall består av en färdig lista där kortfristiga fordringar kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn