1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga fordringar hos intresseföretag.

I årsredovisningslagen (1995:1554) definieras ett intresseföretag som ett företag där innehavet inte ger ett bestämmandeinflytande, men ändå ett betydande inflytande. Ett intresseföretag innehar minst 20 % av rösterna. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.

Denna mall består av en färdig lista där kortfristiga fordringar hos intresseföretag kan fyllas i inför avstämningen av företagets räkenskaper. I detta dokument kan du specificera till exempel eventuell beteckning, förfallodatum m.m. på dina kortfristiga fordringar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn